Představujeme vinařství:
Vinařství Ilčík

Vinařství, tak jak jej známe dnes, bylo založeno v roce 1992, ačkoliv "v malém" fungovalo po desítky let předtím. Současné vinařství dlouhodoběji vytváří limitované vysoce jakostní partie vín z omezeného počtu odrůd: Tramín červený a Tramín kořeněný, Chardonnay, Ryzlink rýnský, Muškát moravský, Rulandské modré a André. Od roku 2014 do sortimentu vín přibyla odrůda Hibernal z nově vysázené vinice.

V produkci dominují suchá a polosuchá vína, v menším rozsahu lze najít i vína s výraznějším množstvím zbytkového cukru. Styl vytvářených vín má v principu dvě roviny: vína ovocná s okamžitě rozpoznatelným primárním buketem a vína hutnější, environmentálnější s delší perzistencí, která se po otevření láhve postupně rozvíjí. 

Vinařství s tvorbou vín rádo experimentuje a řídí se kreativitou, někdy intuicí, jindy interaktivním přemýšlením. Na druhé straně klade při tvorbě vín důraz na detail. Tvorba hutnějších, komplexnějších červených vín prochází delším zráním v dřevěných sudech od selektovaných francouzských bednářství.

Ve vínech vinařství Otto Ilčík lze najít spojitost mezi místem původu hroznů (Jižní Morava) a nižším zatěžováním viničních keřů úrodou. K autenticitě vín přispívá vliv půdního složení z etablovaných špičkových viničních tratí. Konečný výraz ročníkově proměnlivých vín odráží variabilitu vlivů přírody. Vše je umocněno menší produkcí a pečlivostí. Vytvářená vína rozhodně nejsou technologicky uniformní s přílišným rukopisem vinaře-technologa. Spíše v sobě nesou starost i radost vinohradníka propojenou s péčí a profesní hrdostí malého vinařství.
Vína z tohoto vinařství...