Představujeme vinařství:
Chateau Malescot St Exupéry

Zámek v roku 1697 koupil Simon Malescot Esquire, právní zástupce na královském dvoře Ludvíka XIV působící v té době jako parlamentní úředník v Bordeaux od Louise Escousses. V roce 1827 koupil zámek hrabě Jean Baptiste Saint Exupéry, pradědeček slavného letce a spisovatele Antoine de Saint Exupery, který také vložil své jméno kpůvodnímu názvu zámku. Panství bylo od tohoto okamžiku známé jako Chateau Malescot Saint-Exupéry. Po jeho smrti koupil zámek pan Fourcade, ten obnovil ( 80%vinic pocházelo z roku 1697) a zbudoval vinice a započal s výrobou vína na zámku. Díky péči Messrse Fourcade začalo být víno ze zámku vysoce ceněno. Fourcade zvětšil velikost Chateau Malescot Saint Exupery nákupem dalších vinic ze sousedních panství Margaux. Fourcade zemřel v roce 1866. Chateau Malescot St. Exupery bylo opět prodáno. Tentokrát byl zámek prodán do skupiny vlastníků, nejpozoruhodnější byla patrně osobnost pana Boissac. Byl to Boissac, kdo navrhl a přestavěl zámek v klasickém stylu, tak jak ho známe dodnes. V roce 1900 bylo panství prodáno v aukci společnosti Left Bank. Nový německý vlastník postoupil panství do jiné německé rodiny, rodiny Seignitz. Za 1. světové války, bylo panství z nařízení francouzské vlády zabaveno. V roce 1955 zámek koupila rodina Zuger. Paul a Roger Zugerovi, převzali panství ve velmi špatném stavu, a jen 7 ha vinic bylo produkčních. Rozsáhlé nové výsadby vinic během deseti let obnivila produkci hroznů na tomto starobylém panství. Zuger rodina, v čele s Jean Luc Zuger, který převzal správu panství v roce 1994 skvěle obhospodařuje vytvořené panství dodnes.
Vína z tohoto vinařství...